Nytt fra styret

Årsmøte 2012
Årsmøtet ble avholdt på Bøleråsen skole tirsdag 28. februar 2012 satt kl 19.00 til 19.50.
Vi mangler fortsatt en sekretær, ellers er alle verv besatt.

Viktigheten med å betale kontigent i tide
Det har blitt stadig flere purringer som må ut i etterkant av utsendelse av medlemskontigenten. Dette skaper en god del ekstra arbeide, for en jobb som allerede er ubetalt.

Kontigenten er også ett bevis ovenfor offentlige myndigheter om at meldemmet er aktivt, og derigjennom genererer offentlig støtte som vi sårt trenger.

Dette påvirker økonomien igjennom forventet likviditet, og kan ende opp med ekstra administrasjonsutgifter igjennom at vi må sende ut purringer i brevs form.

Vi ber derfor instendig om at dere prøver å holde fristene, eller i det minste sier i fra om forhold som kan påvirke innbetalingene…

Oppdatert kontaktinformasjon
Vi trenger korrekt kontaktinformasjon til musikkanter og foreldre for å kunne nå dere med blandt annet medlemskontigenter og viktig informasjon. Informasjonen benyttes også for å oppdatere forsikring og medlemskap i Norges Musikk Forbund. Mangler denne, kan vi få problemer ved ulike arrangementer og turer.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *